معنای حجاب و عفاف

حجاب واژه ای است عربی که در بستر اصلی خود کمتر به معنای پوشش ن به کار رفته است. نتیجه تحقیق استاد مطهری در کتاب <<مسئله حجاب>> پیرامون معنایِ این واژه این است که کلمهrlm; حجاب در دو معنا استعمال می شود؛ هم به معنی پوشیدن و هم به معنی پرده و البته اکثراً در همین معنای دوم به کار می رود. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش میrlm;دهد کهrlm; پرده، وسیله پوشش است. شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششیrlm; حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده میrlm;شود که از طریق پشت پرده واقعrlm; شدن صورت گیرد.

عفاف نیز واژه ای عربی است که از فرهنگ اسلامی وارد زبان فارسی شده است. عفاف را به خود نگهداری و باز داشتن نفس از محرمات و خواهش های ، ترجمه کرده اند. ابن منظور در لسان العرب می گوید: <<عفّت، خود نگهداری از غیر حلال، کار های حرام و طمع های پست است، عفت پیشگی یعنی خود نگهداری.>> راغب در مفردات می گوید: <<عفّت حالت نفسانی است که مانع تسلّط شهوت بر انسان می گردد و انسان عفیف کسی است که با تمرین و تلاش مستمر و پیروزی بر شهوت، به این حالت دست یافته باشد.>> در قاموس قرآن آمده است: <<عفّت به معنای مناعت است و در شرح آن گفته اند: حالت نفسانی است که از غلبه شهوت باز دارد. پس باید عفیف به معنای خود نگهدار و با مناعت باشد.>>

رابطه حجاب و عفاف

از مقایسه دو واژه ی <<حجاب>> و <<عفاف>> معلوم می شود که هر دو در اصل معنای منع و جدایی مشترکlrm;اند. با این تفاوت که منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و برخاسته از درون است؛ البته با توجه به تأثیر متقابل ظاهر و باطن بر یکدیگر، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و حیای باطنی ارتباط وجوددارد؛ به این مفهوم که هر چه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، در تقویت و پرورش عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد، حجاب و پوشش ظاهری هم بیشتر و بهتر خواهد بود. از مجموع تعالیم دینی و اخلاقی چنین فهمیده می شود که مبنای حجاب (پوشش) ظاهری همان عفت و حیای درونی است و به همین دلیل ریشه و اساس آن است.

به وبلاگ خود خوش امدید

چادر زهرا حکایت میکند! از بی حجابی ها شکایت میکند روز محشر بر زنان با حجاب! حضرت زهرا شفاعت میکند.

حجاب ,پوشش ,معنای ,ظاهری ,واژه ,عفاف ,حجاب و ,پوشش ظاهری ,منع و ,و پوشش ,شود که

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
askpaper2 networkiran kiamsnag61 uniqueonez mirzaie chapmarkaztraket heroseo shafadarmann dukonline